Vad innebär det att jobba som bemanningssjuksköterska?

En sjuksköterska som är anställd av ett bemanningsföretag kallas för bemanningssjuksköterska. Arbetsuppgifterna är samma som för övriga sjuksköterskor men anställningsformen innebär både mer flexibla arbetstider och generösa lönenivåer.

Bemanning vid snabbt behov

När ett vårdföretag snabbt behöver få tillgång till personal kan de vända sig till ett bemanningsföretag. Denna situation kan exempelvis uppstå om väldigt många av de anställda blir sjuka eller om en anställd blir sjukskriven under flera månader. Kan inte resterande personal ”täcka upp” uppstår ett behov av tillfällig personal. Det är denna tillfälliga personal som hyrs in via bemanningsföretaget.

Som bemanningssjuksköterska kan alltså personen både få kortare och längre uppdrag. Detta inom allt från primärvården till privata vårdinrättningar.

Att arbeta som bemanningssjuksköterska

  • Arbetstider De som är anställda av ett bemanningsföretag väljer själv under vilka perioder som de vill jobba. Detta registreras i bemanningsföretagets databank vilket gör det enkelt för företaget att matcha inkommande uppdrag mot passande bemanningssjuksköterska. Det går exempelvis att ange att uppdrag enbart kan genomföras under ojämna veckor, helger eller dygnet runt. På detta sätt påverkar sjuksköterskan sitt arbetsschema betydligt mer flexibelt än vid en ordinarie anställning. Däremot utgår självklart bara lön om uppdrag utförs.
  • Lönen Att jobba som bemanningssjuksköterska innebär en betydligt högre timlön än som fast anställd inom ett vårdföretag. Hur hög lön som kan erbjudas beror både på personens arbetslivserfarenhet, kompetens och när arbete kan utföras.
  • Anställd eller via F-skatt Det går antingen att vara anställd av bemanningsföretaget eller ha F-skattsedel och därmed fakturera för utfört uppdrag.
  • Pension, utbildning, villkor I likhet med att arbetsvillkoren kan variera mellan olika arbetsgivare så kan det variera mellan olika bemanningsföretag. Generellt strävar de flesta däremot efter att erbjuda ”minst lika bra” villkor som anställda har tillgång till. Detta för att kunna locka till sig personal. Exempelvis kan vidareutbildningar erbjudas till de som regelbundet tar uppdrag.
  • Olika arbetsplatser Eftersom ett uppdrag kan vara allt från någon dag till flera månader kommer en bemanningssjuksköterska inte ha en fast arbetsplats under en längre tid. För vissa är det den avgörande faktorn som gör att de hellre är anställd hos en enda vårdinrättning. Andra ser byte av arbetsplats som utvecklande och lärorikt samtidigt som det belönas med högre lön och mer flexibla arbetstider. Önskas mer information kan kontakt tas med ett bemanningsföretag som erbjuder bemanning inom vård.